VARSEL!

Publisert av: Johnny Helgesen
6/5/2019 07:10

Det blir stenging av vassforsyninga til store deler av Uggdal på onsdag ettermiddag og utover for å skifte ein kum i Jensvollsbrekko.
Berørt område er alle innafor Jensvoll og oppover til Myklestad og Reiso.
Avstenginga /arbeidet tar til onsdag 8 mai kl. 14:00 og varer utover til sein kveld.
Etterpå blir det utspyling av hovedlinje mot Halgjersvik, Myklestad og Reiso.
Bygg med innløpsfilter bør stenge forbruket heilt til utspyling er gjennomført.
For å unngå brunt vann i varmvannsbereder etterpå anbefaler me å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset.
Uggdal Vasslag SA beklager ulemper dette blir for kundene, men likevel, ha en god dag.

Kontaktperson ved avstenging, Tysnes Vassdrift 90478843
Involvert område er merka på inn på kartet