Illustrasjonsbilete

Ungdomslagsbasaren i Vonheim vert utsett

Publisert av: Martha Nygård Lande
5/11/2021 17:43

Ungdomslagsbasaren som skulle gå av stabelen no på laurdag 6. November vert utsett.

Me vurderar det som fornuftig å utsetje Ungdomslagsbasaren, grunna den litt uavklara smittesituasjonen, samt at det er litt vanskelig å praktisere godt smittevern med åresal.

Basaren blir utsett til søndag 23. januar, og me håpar alle vil vere med då.

Med helsing
Styret i Tysnes Ungdomslag