Turorientering i Tysnesfjella og Reksteren

Publisert av: Martha Nygård Lande
1/6/2022 20:24

Turorientering for 2022:

Eit samarbeid mellom idrettslaga på Tysnes og Reksteren.

Tysnesfjellet og Reksteren.

Turorientering for 2022 er klart for salg frå 03.06.

Konvolutt med kart og informasjon kan kjøpast hjå:
*Bruntveit Handel
*Joker Onarheim
*Joker Uggdal
*Esso Våge
*Bunnpris Lunde

Det er lagt ut 20 postar.
16 postar på Tysnesfjella og 4 postar på Reksteren.

Det er postar på Singelstadsfjellet, Vågsfjellet, Solheimsdalen, området frå Ådnastegen til Ilefjellet og Gjøvågsfjellet på Reksteren.

Postane vil hengja ute til 15 oktober.
Pris kr 80.-

Det er lagt ut tur-orientering på karta på Onarheim.

I Sletteskogsmarkjo, Skorpo og området omkring Blåbærhaugen

Dette er no lagt ut for sal. Turorienteringskonvoluttar kan kjøpast hjå:  Joker Onarheim, pris kr 70.-

Postane ligg ute til 01. august.

Håper mange vel å ta turen og ønskjer alle deltakara mange gode turer i naturen.

Onarheim IL

v/ Jon I. Skjolde