Straumbrot – oppdatert

Publisert av: May Britt Meland
12/1/2021 13:22

Abonnentar i Våge og Uggdal vart utan straum ca kl 13 i dag.

Det er også meldt om fleire andre stadar på Tysnes som er straumlause.

Kraftlaget fortel at straumbrotet skyldast ei høgspentfeil. Det vert jobba med feilsøking. Kor lang tid det går før abonnentane får straumen tilbake er uvisst.

Det er ein avgong som er råka, frå Våge mot Uggdal.

 

Etter ein knapp time hadde dei fleste abbonentane fått straumen tilbake.