Stiftelsesmøte for ADHD Norge Tysnes lokallag

Treffstaden
20. februar kl. 18:00
Tysnes kommune har hørt under lokallaget ADHD Stord og omegn lokallag til dette ble endret på årsmøtet 16. januar 2023. Bakgrunnen er at det er ønskelig å ha et eget lokallag på Tysnes.

Vi inviterer nå til stiftelsesmøte mandag 20. februar kl 18.00 i lokalet som kalles “Treffstaden”, Hegglandsveien 33 i Våge. Lokalet ligger i etasjen over Carisma frisør i Våge nærsenter.

Vi er en liten gruppe som ønsker å sitte i et styre, men vi trenger flere for å få et bærekraftig lokallag!

Vi håper du som har lyst å bidra tar kontakt med en av oss eller møter på stiftelsesmøtet, se kontaktinfo nedenfor.

Du trenger ingen annen kompetanse enn vilje og noe tid til overs for å gjøre en innsats. Vi har oppgaver foran oss som passer for alle!

Om du ønsker å bidra i styret eller stå på en frivillighetsliste for å kunne hjelpe til under arrangementer – er du like velkommen!

Vi håper du vil være med på laget for en god og viktig sak – velkommen skal du være!

Lise Kvinnsland 48 200 200
Gro Heidi Haukefær 960 10 730
Susanna Høviskeland 932 05 026
Bronwyn Bakke 906 43 307