Babysong

Tysnes Omsorgssenter
20. mars kl. 12:00

Mandag 20. mars kl. 12.00 er det Babysong i Storaståvo på Omsorgsenteret i Uggdal..
Det er mykje song, leik og ikkje minst dans både med og for dei små. Etterpå koser me oss med rundstykker og kaffi medan praten går om babyane og andre ting som opptar småbarns foreldre.
Me gler oss og håper de kjem til glede både for dei små og beboarane på
Omsorgsenteret.