Årsmøte i Tysnes Skogeigarlag

Tysnes Industri Eredalen 
13. mars kl. 19:00

Årsmøtesaker

Servering

Temadiskusjon om Tysnes Skogeigarlag si rolle framover, for medlemmer og for Tysnessamfunnet.