Ved utdelinga av Frivilligprisen 2019. Arne Leite, Eli Karin Johnsen og Trine Lise Aasen.

Har du forslag til kven som fortener årets Frivilligpris?

Publisert av: Martha Nygård Lande
13/11/2020 07:47

No er det tida for å løfte fram sambygdingar eller andre som har gjort ein stor innsats for andre.

Kriteria er:

Prisen skal gjevast til ein FRIVILLIG iniativrik person, lokal foreining eller gruppe, som med sine idéar og pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, og i tillegg medverka til eit meir ope, aktivt og trygt samfunn.

Desse har motteke prisen tidlegare og kan ikkje nominerast:

2004: Bergitte Sletteskog
2005: Gunnar Hansen
2006: ?
2007: Erna Drange
2008: Vidar Kaldefoss
2009: Åse Høviskeland
2010: Lars Petter Epland
2011: ?
2012: Bjørg og Gudmund Frugård
2013: Helge Hauge
2014: Grete Barmen
2015: Solveig og Hans Skaten
2016: Kirsten Nesse
2017: Jannike og Øystein Dalland
2018: Freddy Jensen
2019: Eli Karin Johnsen

Har du eit forslag, send det inn med ei enkel grunngjeving innan neste fredag (20. november) til per.verner.aase@tysnes.kommune.no