Fristen for å søke om kulturmidlar til idrett nermar seg.

Publisert av: Martha Nygård Lande
13/2/2020 11:33

Tysnes Idrettsråd minner om  fristen for idrettslaga til å sende inn søknad om kulturmidlar til idrett.

Søknadsfristen er 15. februar 2020. Fristen er endeleg.

Viser til Tysnes Kommune sine nett-sider om å sende inn rekneskap, årsmelding og utfylt rekneskapskjema med kontonummer,  namn og e-postadresse på laget sine to utsendingar til årsmøtet i idrettsrådet.
Tysnes Idrettsråd v/Marit Nancy Allard Gjøvåg