Bingo til inntekt for kreftsaka

Publisert av: Martha Nygård Lande
27/2/2024 08:54

Søndag 25. februar vart det arrangert bingo på Onartun, til inntekt for kreftsaka.

Totalt kom det inn kr 30 300,-

Anne Marie, Jorunn og Rannveig i Kreftforeningens Innsamlingsaksjon på Tysnes ynskjer å takka alle som var med på Onartun, som kjøpte bingobrett, som sponsa med gevinstar og lokalet. Ein ekstra takk til Anne Langeland som styrte trekkinga.

Kreftforeningens Innsamlingsaksjon, tidlegere kalla Krafttak mot kreft, er blitt ein årleg landsomfattande dugnad.

Denne aksjonen er den nest største i Norge etter TV-aksjonen. Sidan 2006 er det samla inn over 470 millioner kroner til forskning på kreft.

Årets innsamlingsaksjon er frå 4.-10.mars.

Kreftforeningens Innsamlingsaksjon på Tysnes ynskjer å minna alle på at i neste veke, altså veke 10, er det om å gjera å få flest mogeleg opp på Blåbærhaugen. Også i år sponsar Alsaker Fjordbruk kvar registrerte tur på toppen med kr 100,-.