Ekeland Transport

Me utfører

Hovudsakleg transport / kranarbeid av det meste , men også Graving – Gråsteinsmuring – opparbeiding av hus/hyttetomter , brøyting , sal av pukk , singel , grus , sand , stein , jord , hydraulikkslanger , røyrer , siloballar , halm og ved.

Da er på

Hatlestrand me helde til , ei bygd på ca 500 innbyggjara som ligg ved utgangen av hardangerfjorden . Dei fleste i dag veit nok best kor Gjermundshavn er , men husk det er berre kaien som heiter det.