Rådhuset i Uggdal. Foto Tysnesingen.no

Alle trenger fastlegen

Publisert av: May Britt Meland
31/3/2020 10:42

Kommuneoverlege Anita Midtun ønsker å støtte oppfordringen til helseministeren, og samtidig gi litt informasjon vedrørende fastlegetjenesten ved Tysnes legekontor – som er litt endret i forbindelse med korona situasjonen i Norge.

Helseminister Bent Høie kom 25.03.20 med en oppfordring:

«I dag har jeg en liten oppfordring.
På pressekonferansen hadde jeg på meg et litt annet jakkemerke enn jeg vanligvis har.
Der står det “Alle trenger fastlegen”.
Det er en liten påminnelse til dem som nå har sluttet å ringe fastlegen sin.
Det er bra at folk tenker over at de ikke skal belaste legene med for mye i en krevende tid.
Men mange fastleger opplever nå at pasienter som trenger oppfølging, lar være å ta kontakt og bestille time.
Det er viktig at pasienter med kroniske lidelser og helseplager opprettholder den faste kontakten med legen som kjenner dem.
Så ta kontakt med fastlegen slik du pleier – om tingene du pleier.
Så finner du og fastlegen ut om dere skal treffes ansikt til ansikt eller på andre måter.
Det er viktig at vi forsøker å leve så normalt som mulig i en unormal situasjon.»

Kommuneoverlege Anita Midtun har følgende informasjon til alle på Tysnes:

– Som kommuneoverlege ønsker jeg å støtte oppfordringen til helseministeren, og samtidig gi litt informasjon om tjenesten vår – som er litt endret i forbindelse med korona situasjonen i Norge.

Vi tilbyr fastlegetjenester og legevakttjenester som før korona utbruddet kom til Norge. Det er samtidig gjort noen nødvendige endringer, både pga  at vår arbeidssituasjon er endret, og pga at  vi ønsker at det skal være trygt for alle å komme til oss. Jeg vil nedenunder liste opp de endringene som er gjort:

1.      Vi har pga økt behov for kommuneoverlegefunksjon i denne perioden nå to legevikarer som jobber ved legekontoret. Dette gjelder fra og med forrige uke, og ut mai måned, med mulighet for forlengelse dersom nåværende situasjon fremdeles er gjeldende ved slutten av mai. Vikarene er Sahad Al-Mosawi og Inger Karin Nygård Jenseth. Kommuneoverlege Anita Midtun vil i denne perioden ikke tilby ordinære legetimer, og pasienter på hennes fastlegeliste vil få tjenester fra de andre legene ved kontoret. Det skal også læres opp andre sykepleiere tilknyttet helseavdelingen og eining barn og familie, som skal kunne arbeide ved forkontoret ved behov.

2.      Pasienter med luftveisinfeksjon vil som hovedregel bli undersøkt ved andre lokaliteter enn ved de vanlige legekontorene. De skal heller ikke bruke det vanlige venterommet. Alle med luftveisinfeksjon må ha avtale med legekontoret før oppmøte, og ha avtalt sted for oppmøte. De andre lokalitetene kan være på andre kontor i helseavdelingen, i tilhengervogn utenfor, eller på den gamle sjukeheimen.

3.      Alle må ha avtale for å komme til legekontoret, også pasienter som skal ta blodprøve. Det vil si at drop-in funksjon er stengt.

4.      Det er gjort endringer med tanke på innholdet på venterommet, og alt av blader, leker etc er fjernet. Det er tilgjengelig håndsprit for besøkende.

5.      Konsultasjonene ved legekontoret skal være korte, fortrinnsvis <15 minutter, for å minske smittefare.

6.      Vi oppdaterer oss jevnlig i forhold til rådene som er gitt fra folkehelseinstituttet.

7.      Vi vil innen kort tid tilby videokonsultasjon via  pasientsky. Vi har gjort systemet vårt klart, men det gjenstår utprøving før vi tar det i bruk.

 

Avslutningsvis  vil  jeg  si at det er viktig at befolkningen tar kontakt på lik linje med før korona utbruddet, dersom det er behov for helsehjelp. Jeg vil også gi en oppfordring om at de som har mulighet tar kontakt med oss elektronisk. Dersom det haster bør man fremdeles ringe som før.