Publisert av: May Britt Meland
7/9/2021 13:23

Per Verner ved Tysnes Frivilligsentral fortel at dei enno har nokre ledige plassar på turen som skal være Onsdag 15. september – Torsdag 16. september.
Påmelding til Per.Verner.Aase@tysnes.kommune.no eller
SMS til 99565928 innan 10. september.