13. dag jul

Publisert av: May Britt Meland
6/1/2020 21:33

I dag er det 13. dag jul, eller Heilagtrekongarsdag. Dette er dagen der ein, om ein føl gamle tradisjonar, “kastar” jula ut.

Nokre meiner ein skal kaste ut jula 13. dag, 6. januar, medan andre held fast på 20. dag, 13. januar.

Kvifor står det mellom 13. og 20. dager?

Etter den gamle julianske kalenderen er sjette januar juledag. Etter overgangen til den gregorianske kalenderen heitande trettande dag jul. Dagen vart også kalt heilage tre kongars dag, gamle juledag, epifani og Kristi åpenbaringsdag. Dagen markerer slutten på jula i mange land, og hos katolikkene markerte den overgang fra faste til karnevalstid.

Tjuandedagen har ei anna historisk forklaring.

Denne dagen er den såkalla oktavdagen til trettendedagen. En oktav er i kristen, liturgisk sammenheng en periode på åtte dagar som fylgjer etter ein viktig festdag i kirkeåret. I dette tilfellet tolvte dagen, som tidligare var julaften.