Lagsmøte Tysnes Bygdekvinnelag

Uggdal skule
25. mars kl. 19:00

Tysnes Bygdekvinnelag møteplan våren 2019.

Måndag 25 mars, Bygdekvinnetreff Uggdal skule kl.19.00 .
Tema : Grethe Bruntland kjem og orienterer oss om mattradisjonsskulen og det nye prosjektet i Guatemala.

Måndag 29 april, Onarheim skule kl 19.00.
Tema : Tveitekjerringa vil fortelja oss om arbeidet sitt Ho vil også ha med litt smaksbitar av osten sin.

Mai : Sogelaget planlegg tur saman med oss . Fedje?

Måndag 24 juni, kl 18.30
Tur i Solheimsdalen med besøk i det gamle skulehuset. Alle tek med seg mat og kaffi denne dagen.
Jorunn Bjordal