Stiftingsmøte Tysnes Turlag

Kommunestyresalen, Uggdal
18. februar kl. 19:00

Velkommen til Stiftingsmøte i Tysnes Turlag.
Vedtektene og forslag til styre vil bli printa ut og lagt i resepsjonen i Kommunehuset og på Tysnes Folkebibliotek.

Program:
1) Velkommen v/Rebekka Høgestøl
2) Val av skrivar, møteleiar, protokollunderskrivar
3) Handsame Vedtekter
4) Val av styre
5) Val av leiar
6) Val av valnemnd
7) Val av revisor
8) Satsingsområder v/Celine Cevy Dahl
9) Elisabeth Skage (Styreleiar for Bergen og Hordaland Turlag) Oppsummering 2019, Nyheter 2020

Enkel servering