Søndagstur til slengdisseskogen på Reiso (& Dalen golf)

Reiso
29. mai kl. 12:00
Barnas Turlag Tysnes inviterer born frå 0 til 12 med familie til søndagstur til slengdisseskogen.

Me møtes ved Uggdal skule og går sammen til slengdisseskogen. Der tenner me bål og tar oss god tid til leik og oppdagelse.
Ta med eigen mat som du vil varme på bål, samt drikke.

Ein liten gjeng på rundt 10 born skal samtidig få muligheit til å prøve seg på golfbanen (vêravhengig). Dette er tenkt for born fra fyste klasse og eldre og her må me ha påmelding innen fredag 27. mai (send melding til Arnhild på 90073241).

Parkering og oppmøte: Uggdal skule
Tid: kl. 12 til 14

Hugs å ta med:
– matpakke eller mat til bål
– eget drikke
– klede etter vêr
– bytteklede