AVLYST! Søndagsskulen

Tysnes bedehus
4. april kl. 11:00

Velkomen til søndagsskule i Tysnes bedehus kl 11.00 – 12.15!

Vanleg program er:

   * Song

   * Bibelforteljing

   * Teikning

   * Leik

   * Saft, frukt og kjeks

Dei yngste barna og eventuelle foreldre/besteforeldre held til i storesalen.  Dei eldste frå 3. klasse held til i eit anna rom og får tilpassa oppgåver.