Søndagsskulen

Tysnes Bedehus
9. november kl. 11:00

Søndagsskulen held til i Tysnes Bedehus ca annankvar LAURDAG frå kl. 11.00. – 12.15.
Vår søndagsskule er ein familiesøndagsskule der foreldre/besteforeldre er velkomne i lag med små barn.

Vanleg program:

* Song
* Bibelforteljing …med flanellograf for dei yngste
* Teikning
* Leik
* Frukt og kjeks

Dei eldre barna, frå 3. klasse, held til på lemen og får tilpassa aktivitetar.