Søndagsskulen

Tysnes bedehus
16. oktober kl. 11:00
Hurra! No begynner søndagsskulen igjen.

Tysnes bedehus er ledig, og søndagsskulen skal vera der, slik me har vore tidlegare.
Dei yngste skal halda til i storesalen.  Dei eldste (frå 3. klasse) har klubb for seg sjølv etter ei fellesøkt.
Søndagsskulen på Tysnes fungerer som ein familiesøndagsskule...foreldra er med dei yngste.
 

Søndagsskulen held på frå kl 11.00 – 12.30 i Tysnes bedehus.
 

Vanleg program:
* Song
* Bibelforteljing 
* Teikning/ oppgåveløysing
* Kjeks-og fruktpause
* Leik

Søndagsskulen sin timeplan:
* 16. oktober
* 30. oktober
* 13. november
* 27. november (skumringstur)
* 11. desember
 
 
Velkomne er de alle!