Søndagsskule

Kyrkjeståvo, Våge
1. april kl. 11:00
Program på søndagsskulen:
#   Bibelforteljing med flanellograf
#   Song
#   Teikning/farging
#   Oppgåveløysing for dei eldste
#   Leik
#   Frukt, saft og kjeks
Søndagsskulen held til i “Kyrkjeståvo”  (tidlegare Tysnes bedehus) frå klokka 11.00 – 12.15.
Alle er hjarteleg velkomne Emoji
 
Helsing Reidun og Anne Merete