SOMARBASAR

Sør-Reksteren bedehus
17. juli kl. 19:00

SØR-REKSTEREN BEDEHUS
Onsdag 17. KL 19:00
SANG OG MUSIKK — LIV & KÅRE
ENKEL SERVERING
GOD ANLEDNING TIL BYGDADRØS
MANGE FINE GEVINSTER
HAR DU GEVINST Å GI, TEK VI GJERNE IMOT (Tlf 53435583)
ALLE ER VELKOMNE .
Styret.