REKSTEREN IDRETTSLAG held ÅRSMØTE

Reksteren idretts- og kulturbygg, biblioteket
28. januar kl. 19:00

Mandag 28.januar 2019 kl 19.00
i Reksteren idretts- og kulturbygg, biblioteket.
Vanlege årsmøtesaker.
Saker frå medlemmar må vera styret i hende seinast 14.01.2019.