Oselvartrening

Båtlaget Njord/tysnes, Njordstø
15. august kl. 13:00

Båtlaget inviterer til ein ny treningsdag med Oselvar.

Arrangementet er for både nybyrjarar og dei meir røynde. Har du lyst å prøva å segla Oselvar er dette ein fin moglegheit.

Planen er å segla treningsseilasar fra 1300 – 1600. Etter nedrigging og opprydning blir det sosial samling med varm mat og siglarhistoriar i Njordstø kl 1800.

Båtlaget held brus, men ta gjerne med deg anna drikke dersom du ynskjer det. Arrangementer er gratis og ope for alle – medlem eller ikkje medlem.

Påmelding via Facebook eller på Mail til vaslaksen@hotmail.com

Link til Facebook: Oselvartrening