Oppstart av Ung Husflid

Husflidstova, Våge
22. august kl. 18:00
Ung husflid startar opp med nytt kurs 22.08.19 kl. 18.00 – 20.00 i husflidstova, Teiglandsvegen 4.

Ung husflid startar opp med nytt kurs for barn og unge frå 4. klasse.  Oppstart 22.08.19 kl. 18.00 – 20.00 i husflidstova, Teiglandsvegen 4.

Som før møtest me annankvar torsdag, i alt 6 gonger.  Grunna oppussing av lokala blir det eit opphald i september, og torsdag 19.09 blir det ikkje kurs.

For meir info og påmelding, send e-post til: helga.irene.aslaksen@haugnett.no eller SMS til 93024676 innan 15. august.