Opningsfest i Tinghuset

Tinghuset
24. oktober kl. 16:00

Opningsfest Tinghuset
Søndag 24.oktober kl.16.00

Program:
* Snorklipping av ordførar Kåre Martin Kleppe
* Musikk/song v/Martha og Nesegutane
* Tinghushistorikk v/Jan Økland
* Dugnadstida i ord og bilete v/Olav Skjellevik og Sigurd Bjordal
* Kaker og kaffi

Påmelding til: Jorunn og Sigurd Bjordal
tlf. 95066576 eller 90868624,
e-post: snb@haugnett.no

Påmeldingsfrist: seinast 20. okt. (Max 80 personar)

Vel møtt!

Tysnes Bygdekvinnelag, Tysnes Sogelag, Jåttlaget,Tysnes Muselag.