Open dag på brannstasjonen

tysnes Brannstasjon, Eredalen
23. september kl. 12:30

På Open brannstasjon får dei minste lære om branntryggleik.
Det blir konkurranse, demonstrasjon av sløkkjeutstyr og høve til å sitje i ein brannbil.
Ambulanse, politi og raude kors deltek og det vert høve til å sjå nærare på deira bilar og utstyr.

Vi håpar mange tek turen, og er klare for storinnrykk på brannstasjonen!

23/9-2023 Kl 12.30 – 14.30