Open brannstasjon

Brannstasjonen i Eredalen
21. september kl. 11:00

Alle naudetatane, brann, politi og helse samt Røde Kors vil halda stand, visa fram bilar og utstyr og informera om dei ulike tenestene. Det blir servering av pølser, saft og kaffi.

 

Brannsjef Torfinn Kongsvik seier at arrangementet «Open brannstasjon» gir eit høve til å formidle brannførebyggjande bodskap til publikum i ei tid på året da talet på bustadbrannar ofte er aukande. Om hausten trekkjer vi meir innandørs, og vi slår på lys og varme, fyrer i peisen og tenner levande lys, seier Kongsvik.

Les heile pressemeldinga frå brannsjefen her.