Omframt årsmøte i Båtlaget Njord/Tysnes

Njordstø
13. oktober kl. 18:00

Det vert med dette kalla inn til omframt årsmøte i Båtlaget Njord/Tysnes

Tidspunkt: Søndag 13. oktober 2019 kl. 18:00
Stad: Båtlagsnaustet Njordstø

Saksliste og saksframlegg frå styret er å finne på Båtlaget Njord/Tysnes sine heimesider: https://sigling.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9424699

Vel møtt!
Helsing Styret
Båtlaget Njord/Tysnes