Møte i Tysnes sau og geit

Lunde Barnehage
14. mars kl. 19:30

Velkomen til temakveld i Tysnes sau og geit.

Tema for kvelden er klau skjering og stell .
Frå Nortura kjem Karluf Håkull , som og sikkert veit meir nytt .
Det vert og ein enkel pølsemeny .
Alt dette skjer på torsdag , Lunde Barnehage , kl 19.30
Me håpar Du tar turen , og kanskje har du nokon med den.

Velkomen.

Helsing Tysnes sau og geit