Lagsmøte Tysnes Bygdekvinnelag

"Tveitakjerringa" på Tveit
29. april kl. 18:00

Tysnes Bygdekvinnelag møteplan våren 2019.

Måndag 29 april,  kl 18.00. Vi møtast hos «Tveitakjerringa» på Tveit kl 18:00
Deretter dreg me til Onarheim skule for lagsmøtesaker, mat og kaffi.
Tema : Tveitekjerringa vil fortelja oss om arbeidet sitt. Ho vil også ha med litt smaksbitar av osten sin.

Mai : Sogelaget planlegg tur saman med oss . Fedje?

Måndag 24 juni, kl 18.30
Tur i Solheimsdalen med besøk i det gamle skulehuset. Alle tek med seg mat og kaffi denne dagen.
Jorunn Bjordal