Johannes Heggland 100 års jubileumsmarkering

Tysneshallen
29. juni kl. 11:30

29. juni vert 100-årsjubileet til Johannes Heggland feira med avduking av skulptur, konsert, forfattarsamtale og framføringa av «Spelet om Olavsgildet» i Onarheim Kulturkyrkje.

Program:

Tysneshallen

Kl. 11.30 Avduking av skulptur
Opning v/ ordførar Kåre Martin Kleppe
Helsing frå Tysnes kraftlag v/ leiar Audun Magnussen
Avduking av skulptur v/ tidlegare fylkesmann Svein Alsaker

Kl. 12.00: Konsert i vestibyle med fløytist Vidar Austvik og klassisk gitarist Njål Vindenes

Kl. 13.15: Forfattarsamtale med Jan Landro og Ernst Berge Drange

Arrangementet ved Tysneshallen er gratis. Det vert enkel servering mellom konsert og forfattarsamtalen.

Kulturkyrkja på Onarheim

Kl. 16.00-17.15 Spelet om Olavsgildet av Johannes Heggland – premiere

Billettar kan kjøpast her.

Kl. 18.30-19.45 Spelet om Olavsgildet – andre framsyning

Billettar kan kjøpast her.

Spelet byggjer på Olavsgildet på Onarheim av Johannes Heggland og er omarbeidd til barneteatermusikal av regissør Johanne Øvstebø Tvedten.

Buss til dei to laurdagsframsyningane må tingast på førehand på tlf. 97559999 / 99578045
Bussavgang nr. 1 frå Våge kai kl. 1430, via Lunde/Årbakka.
Avgang nr. 2 Våge kai kl 1630, via Uggdal/Hodnanes.

Kun avtalte stopp langs ruta.

Me oppmoder om å nytte busstilbodet så langt råd er, då det kan oppstå vanskar i trafikkavviklinga mellom framsyningane.

Arr. Tysnes kommune
Med støtte frå Sunnhordland Museum, Tysnes Kraftlag, Hordaland Fylkeskommune og Tysnes Sogelag.