Inspirasjonsføredrag: Lutlandbruk og grønnsaksdyrking.

Bygdestovo på Flatråker
27. juni kl. 18:00

Velkomen til eit inspirerande føredrag med bonde og ansvarleg for Lønning Lutlandbruk, Kjell Lønning.

Føredraget passar for deg som vil dyrka grønsaker sjølv eller starta sambruk saman med andre.

Inngongspengar er 50 kr. pr. person, og det vert servering av kake og kaffi.

Påmelding til May Siren B. Holme på Vipps mob.nr 91131582 (Send sms om du ikkje har Vipps).