Høyr Gunnstein Akselberg kåsera kring Stadnamn i Sunnhordland.

Fitjar kultur og idrettsbygg
6. desember kl. 18:00

Professsor Akselberg vart i 2017 tildelt Meltzerfondets pris for framifrå formidling. I grunngjevinga vert det peika på Akselberg sine evner som føredragshaldar, forfattar og for-midlar av kunnskap til vestlendingar om deira eigen lands-del. Han har utgjeve fleire bøker om ord og utrykk og stad-namn i Hordaland.

Fitjar kultur og idrettsbygg, kultursalen torsdag 6.desember kl.18.00
Inngang kr 100,- vipps eller kontant.