Høstmøte i Tysnes Reiselag

Grendatun, Uggdal
14. november kl. 18:00

Tysnes reiselag har høstmøte den 14. november i Grendatun kl. 18.00.
På programmet står: Forslag til turer i 2020, bilder og mimring over turer i 2019. Naturligvis blir det litt servering også.
Vi har forslag om tur til Mjøsaområdet og så blir det sannsynligvis en utenlandstur (men ikke helt bestemt ennå).
Gamle og nye medlemmer er velkomne.