Gudsteneste

Solstråleøya
17. juni kl. 11:00

For dei som ikkje vil eller kan koma seg ut på eiga hand går « MOR DI II» frå Våge Kl 10.00

Etter gudstenesta vert det kaffekos ved vaktmeisterhuset.

Transporten kostar kr. 100 for vaksne tur/retur.