Gideon-møte Jensvoll bedehus

Jensvoll bedehus
23. september kl. 17:00

Søndag 23. sept kl 17.00
Talar : Martin Nygårdstangen
Song v/Kjell Haukefær/ Oskar Langeland