Generasjonsgudsteneste

Uggdal kyrkje
10. juli kl. 11:00

Onsdag 10. juli vert det Generasjonsgudsteneste i Uggdal kyrkje kl.11.00

Me har kvar år hatt eit tema som rammer inn gudstenesta, utstilling av dåpskjolar, bilde frå dåpsdagen og kveldsbønar.

I år ynskjer me teikningar frå den gongen det var Bibelsoga på skulen. Me ynskjer også gamle og nyare oppmøtekort frå søndagskulen med fiskar og stjerner.

Om nokon har noko i tølene sine så er det flott om de tar kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 53437122 , eller kjem innom for ein prat.