Frivilligfesten 2021

Kompasset Bar og Spiseri
9. desember kl. 19:00

Invitasjon til Julebord med utdeling av Frivilligprisen 2021

Torsdag 9. desember kl. 19.00 på Kompasset Bar og Spiseri

Buffet: Svineribbe, pinnekjøtt og dessert m/kaffi

Påmelding innan 5. desember på e-post:
per.verner.aase@tysnes.kommune.no
Eller SMS til tlf. 995 65 928

Arrangementet er ope for alle vener av Frivilligsentralen
Gratis for frivillige.