Erfaringskafe

Stord DPS
29. mai kl. 11:00

Velkommen til Erfaringskafe på Stord DPS

Vi har erfaringskafe siste onsdag i måneden. KL 11 -13.
Til Erfaringskafe er alle borgere i Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes kommune og gjester, invitert. Dette er et gratis tilbud, uten påmelding. Her kommer brukere, pasienter, pårørende, fagfolk og alle som er interessert i den gode praten & erfaringsutveksling. Lett servering.

Jørn Hansen, erfaringskonsulent, IOGT, fra Haugesund. ANTA kursleder.
Ønsker Du å gi en tilbakemelding om erfaringskafe send til connie.liv.straume@helse-fonna.no og
charlotte.nesse@helse-fonna.no

Med vennlig hilsen
Erfaringskonsulenter Connie Straume og Charlotte Nesse, ved Helse Fonna Stord DPS/BUP

SHARING IS CARING! 