Dugnad Seløystovo

Seløystovo
16. juni kl. 10:00

Tysnes Musélag inviterer til dugnad på Seløystovo førstkomande laurdag, 16. juni 2018, kl 10 – 14 (?) .

Vi skal gjere hagearbeid, slå gras og rydda utanfor og rundt huset.
Vi har kanskje eit kakestykke å dele med deg.
Velkomen – også til en preik i fine veret (?)

Med helsing styret