Døvegudsteneste på Tysnessåto

Tysnessåto
18. august kl. 13:00

Døveprest Inge Sørheim held døvegudsteneste.

Den flotte utsikten blir ei fin ramme rundt gudstenesta, håpar du tar turen.