Dei kom tilbake – Veteranbåtar og fjordabåtar i Hordaland

Tysnes folkebibliotek
4. februar kl. 18:00

Forfattar og fotograf Harald Sætre er aktuell med boka «61 veteranbåtar på vestlandet». 4. februar kjem han til Tysnes folkebibliotek og held foredrag om dei gamle bilferjene og fjordabåtane som har vore så viktige for samferdsla på vestlandet og om arbeidet med å bevare desse veteranskipa.

Foredraget er på ca. 45 minutt.

Gratis inngong. Sal av kaffi og noko å bita i.