Bli med på Søndagsskule i Tysnes Bedehus

Tysnes bedehus
17. november kl. 11:00

Søndagsskulen er annankvar laurdag og fungerer som ein familiesøndagsskule. Me møtest kl 11.00 og held på til kl 12.15.
På søndagsskulen er programmet:
Song
Bilbelforteljing med bilde
Leik
Farging/teikning
Saft og kjeks
Dei eldste barna frå 3. klasse har klubb på lemen. Dei får ulike oppgåver knytta til teksten.
Alle er velkomne