Bedehusbasar i Lunde

Lunde bedehus
17. juli kl. 19:00

Det vert basar i Lunde bedehus tysdag 17. juli kl. 19.00.
Ord for dagen ved Bjørg Kaldefoss Torvund.
Song og musikk.
Mat og kaffi.
Åresal.
Gevinstar tek me imot med takk!
Alle er hjarteleg velkomne!
Arr. Lunde bedehuslag.