Basar på Tysnes Omsorgssenter.

Tysnes Omsorgssenter
15. september kl. 12:00

Onsdag den 15. september har vi basar på Tysnes Omsorgssenter.
Grunna koronasituasjonen er arrangementet ikkje ope for publikum.
Inntektene går til underhaldning og moro for bebuarane på omsorgssenteret.

Vi har masse flotte gevinstar og eg har bok nummer 2.
Du kan du vipse til 608714, og oppgje telefonnummer. 5 kr. pr. lodd.
Send deretter SMS eller ring til 9956 5928 med namn og kor myke du har vipsa. Så noterer eg deg i boka , tek bilete og sender det i retur på SMS.
Takk for at du støttar ei god sak.

Tysnes Frivilligsentral