Årsmøte i Tysnes Symjeklubb

Njordstø
18. januar kl. 18:00

Styret kallar inn til Årsmøte i Tysnes Symjeklubb

Fredag 18.01.19 kl 1800 i Njordstø – klubbhuset til Båtlaget Njord Tysnes i Peralio, Vee – Våge.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker skal det drøftast om klubben skal fusjonere/slå seg saman med Båtlaget Njord/Tysnes

Vel møtt – Styret.