Årsmøte Tysnes Skytterlag 2019

Skytterhuset på Flatråker
24. november kl. 18:00

Årsmøte innkalling 2019

Sakliste:
Styrets årsberetninger.
Reviderte regnskaper.
Budsjett for kommende driftsår.
Fastsettelse av årskontingent.
Valg.
Treningsopplegg /Aktivitet året 2020
Ymse

Saker som ønskes behandlet skal være styret i hende senest to veker før årsmøtet.

Mvh Tysnes Skytterlag