Årsmøte Tysnes Arbeidarparti

Aktivitetssenteret over Carisma Frisør i Våge
31. januar kl. 19:00

Tysnes Arbeidarparti har årsmøte på aktivitetssenteret over Carisma Frisør i Våge torsdag 31.1 kl. 19:00. Forslag som skal handsamast på møte sendast leiar på e-post: annemerete@haugnett.no seinast 14 dager før årsmøte.
Velkommen!