Årsmøte i Solve

Tysnes skule
27. mars kl. 18:00

ÅRSMØTE I SOLSTRÅLEØYA VENELAGET. (SOLVE)
ONSDAG 27. MARS KL. 18.00
TYSNES SKULE

Vanlege årsmøtesaker
Diskusjon om vidare oppgåver.

Dersom de vil verta medlem i laget, så kan de vippsa medlemskontingenten. Nummeret er 556699. eller betala inn på kontonummer 3525.11.03699
Prisen er kr. 200 for enkeltpersonar og kr 300 for familie.
Rita Teigland er kasserar og vil registrera medlemskapet og senda kvittering.
Når ein er medlem kan ein leiga huset billigare. Som medlem kr. 800 pr natt, mot kr 1000 for ikkje-medlem. Ein kan kanskje få ei god kjensle av at ein er med og held denne perla fin og triveleg og eit eigarforhold. Me arrangerer litt dugnad av og til. Dette blir annonsert her på sida og det er veldig triveleg.